Posts Tagged ‘ Րաֆֆի ’

Ի՞նչ է անցնում Րաֆֆի համալիրում

Ի՞նչ է անցնում Րաֆֆի համալիրում

    Իրանում ապրող հայերից նրանք, ովքեր դեռ հետաքրքրւած են և հետևում են համայնքի հասարակական անցուդարձին, յատկապէս Նարմաք, Զարքեշ և Վահիդիէ քաղաքամասերի հայ բնակչութիւնը, արդէն տեղեակ են Րաֆֆի մարզամշակութային համալիրի սեփականութեան դժւարին հարցի մասին: Նրանք գիտեն, որ այն հողամասի սեփականատէրերը, որի վրայ կառուցւած է այդ միութեան շէնքը, պահանջում են և դատ են բացել միութեան դէմ, որի  արդիւնքում իրանահայ ամենաաշխոյժ միութիւններից մէկը, կարող է զրկւել իր հաւաքատեղիից, մարզադաշտից և այլ յարմարութիւններից: Դա ինչ խօսք, մեծ հարւած կը լինի թաղի հայ բնակչութեանը և ընդհանրապէս իրանահայութեանը: Սակայն ցաւալին այն է, որ այս դժւարին հարցը դեռ չլուծւած, տեղեկանում ենք, որ միութիւնը տառապում է նաև…

Read more »

«ՐԱՖՖԻ» Համալիրի Սկաուտները ղարաբաղի Շուշի քաղաքում

«ՐԱՖՖԻ» Համալիրի Սկաուտները ղարաբաղի Շուշի քաղաքում

    ՀՄՄ «ՐԱՖՖԻ» Համալիրի Սկաուտական բաժանմունքը Օգոստոսի 9-ից 18-ը մասնակցեց «Հայկի Սերունդ» Երիդասարտական կազմակերպութեան 5-րդ բանակումին ԼՂՀ-ի Շուշի քաղաքի Գագարինի անւան Պիոներների ճամբարում: Բանակումին մասնակցեցին թւով 30 սկաուտներ: Բանակումին մասնակցել էին Ղարաբաղի բոլոր շրժաններից՝ Երևանից և Թեհրանից սկաուտներ: Ընդհանուր բանակումի բացման արողութիւնը  տեղի ունեցաւ Օգոստոսի 10–ին  Ստեփանակերտի հրապարակում. փակման արողութիւնը տեղի ունեցաւ Օգոստոս-ի 17-ին բանակավտեղում, հիւրերի  և ծնողների ներկայութեամբ: Բանակումի ընթաքում եղան տարբեր ըսկաուտական աշխատանքներ: Երևանի և Թեհրանի Խմբերի կողմից կազմակերպւեց սկաուտական կապերի յատուկ դասընթացներ կրտսերների համար: ԼՂՀ-ի հրշէջ ծառայութեան կողմից կազմակերպւեց յատուկ դասընթացներ սկաուտների համար: Բանակատեղի  այցելեց ԼՂՀ-ի Մշակոյթի նախարարը և  բարի գալուստ մաղթելով բոլորին տեղեկութիւներ տւեց Ղարաբաղի մշակոյթի և…

Read more »