Posts Tagged ‘ Սուլթանաբադ ’

Սուլթանաբադցիները եւ Քեազազցիները ուշադիր կարդան

Սուլթանաբադցիները եւ Քեազազցիները ուշադիր կարդան

    Վերջին տարիներին աճել է եւ աճում է հետաքրքութիւնը իրանահայ պատմութեան նկատմամբ` թէ’ հայերի եւ թէ’ ընդհանրապէս իրանցիների մօտ: Սակայն գոյութիւն չունի մի համակողմանի պատմութիւն այս մասին: Այս ոլորտը ուսումնասիրել են մի շարք գրողներ, որոնք իրենց հետազօտութիւնների արդիւնքը հրատարակել էն իրանի զանազան շրջանների մասին հատորներով: Սակայն այս գրքերը, համարեա բոլորը, զուրկ են գիտական ստանդարդներից, եւ կարող են միայն հիմք ծառայել ապագային ուսումնասիրութիւնների համար: Մինչ այժմ կատարւած ուսումնասիրութիւնների մի այլ թերութիւնն այն է, որ յաճախ սահմանափակւում են իրանահայերի համայնքային կեանքի մշակութային եւ ազգագրական կողմերով եւ չեն զբաղւում իրանահայութեան տնտեսական եւ քաղաքական կեանքի ուսումնասիրութեամբ: Ինչ որ է, հետաքրքրութիւնը շարունակւում է, եւ…

Read more »