Posts Tagged ‘ Ռուսաստան ’

Նամակ Ռուսաց թագաւորին

Նամակ Ռուսաց թագաւորին

  ԶՕրի Բալայեանի նամակը Պուտինին, Հայերի ռուսամէտութիւնը եւ Արթին պապի պատմութիւնը     Հայերի ռուսամէտութիւնը,ի հարկէ, նոր բան չէ:Սկըսած Իսրայէլ Օրիից, հայ զանազան քաղաքական գործիչներ մտածել են Հայաստանը ազատագրել ռուս ցարի օգնութեամբ: Հայերի կամաւոր գնդերը առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին, որոնք կռւում էին ռուս զօրքերի կողքին եւս արդէն ծանօթ պատմութիւն է: Նոյնն է մեր օրերին «Ռուսաստանի դաշնութեան հետ ռազմավարական դաշինքը»: Եւ այս բոլորը դիմագրաւելու համար պանթուրքիզմի եւ թրքական ծաւալապաշտութեան վտանգը: Այս բոլորով հանդերձ, Զօրի Բալայեանի կոչը Վլադիմիր Պուտինին է` եկ տէր կանգնի Գիւլիստան պայմանագրով յաւերժ քեզ տրւած երկրամասին, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի խնդիրն է, բոլորի ձայնը հանել է: Այս նամակի մասին գործ…

Read more »