Posts Tagged ‘ Շամիրեան ’

Պոէզիա, պրոզա

Պոէզիա, պրոզա

  ՇԱՄԻՐԵԱՆ     Հէնց մակագրեց, դրեցի պայուսակիս մէջ, ու մինչեւ յաջորդ առաւօտ ժամանակ չեղաւ թերթելու: Ո՞ր յատկանիշներն են խօսքը դարձնում բանաստեղծութիւն, եւ որոնք են այն հեռացնում պոէզիայից: Յա՞նգը, երաժշտականութի՞ւնը, տաղաչափութի՞ւնը… Ինձ թւում է մի ուրիշ, անմեկնելի ու անանուն մի բան, որը երբեմն հոծ ու հաստատուն, երբեմն էլ աննշմարելի սահման է գծում պոէզիայի ու պրոզայի միջեւ: Ի՞նչի մասին է խօսքը. ի հարկէ ԳՐՔԻ… Թարմ հացի պէս անուշ բուրող մի գրքի. թէպէտ հայկական լաւաշի բոյրը չունի, այլ իրանական սանգաքի անկրկնելի համն ու հոտը, քանի որ պարսկերէն է գրւած …, բայց գրւած է սրտով, բխած է սրտից, եւ բանաստեղծի գիտակցականի ու ենթագիտակցականի,…

Read more »