Համար 247

29 Սեպտեմբեր 2017
 
Hooys-cover-armenian-247-Original-Final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Խմբագրական
 
Յո երթայս
 
Լուսաւորութեան քաջամարտիկները Նազար Շահվերդեան
 
Հետաքրքիր տեղեկութիւններ աղի մասին          
  
Պիետրօ Դելա Վալէն և Ջրօրհնէքը Նոր Ջուղայում 1620 թ. շար.3  
      
Վարագայ խաչի տօնը
 
Սփիւռքի նախարարի ամփոփիչ խօսքը
 
Հայաստան-Սփիւռք համաժողովի հետ
 
Հայաստան-Սփիւռք համաժողովի յայտարարութիւնը