Համար 154

14 Սեպտեմբեր 2013
 
 
Սիրիան ամերիկեան յարձակման թիրախ
 
Հայաստանի շրջադարձը դէպի Ռուսաստան
Վարդան Գրիգորեան
 
Խորհրդարանը նոր օրէնքից հանում է «գենդեր» բառը
Գայեանէ Մկրտչեան
 
ՀՅԴ ղեկավար անդամը ընդունում է դեսպան դառնալու առաջարկը
 
 
Միջատները` մեր ապագայի սննունդը
 
ՄԱԿ-ը սովեալներին յորդորում է Միջատ ուտել
 
Համեղ, սննդարար, օգտակար
Արմէն Մովսիսեան
 
 
Ճոռոմաբանութիւն
Ազատ Մաթեան
 
Կեանքից հեռացաւ Լեւոն Անանեանը
Շամիրեան
 
Փակ շուկայի վերակառուցումը
Գայեանէ Մկրտչեան
 
Դպրոցական համազգեստները աշխարհում
 
Ընտանի թռչունների կեանքից
Լեւոն Ահարոնեան
 
Հետաքրքիր փաստեր ձեռքերի մասին
 
Մարզանք
Արման Տէր-Ստեփանեան
 
 
Պարսկերէն բաժին
 
Այս համարի հայերէն էջերում
 
Հայաստանի եվրաինտեգրացիան և Իրանը
Վահան Վարդանեան
 
Վահէ Արմէնի վերջին գրքի մասին
Փարիսա Չիզարի
 
Արմանեանէ Իրան  գրքի հեղինակ` Անդրանիկ Յովեանը
 
Նոր Ջուղան կենդանի է իր ժողովրդով
Ռեզա Զամանզադ
 
Փողոց` անունը «Հոլանդ»
Յովիկ Մինասեան
 
Պարոն Սամսոնի յիշատակին
Լիա Խաչիկեան
 
Ջոկւած երամից
Կոլիա Տէր Յովհաննիսեան