ՄԵՆՔ

 
«Յոյս» Հասարակական-մշակութային երկշաբաթաթերթը լույս է տեսնում 2007 թվականի Մայիսի 1-ից։
«Յոյս» ընդհանուր, հանրամատչելի, ոչ-գաղափարախոսական, ոչ-կուսակցական անկախ երկշաբաթաթերթ է, որն աշխատում է իր էջերում արտացոլել Իրանահայ համայնքի կարեւոր իրադարձությունները եւ հասարակությանը վարժեցնել քննադատության եւ հանդուրժողականության։
 
 
Արտոնատեր՝
Լեւոն Ահարոնյան
 
Խմբագիր՝
Ալիս Խոդավերդյան
217 համարից սկսած
 
Գեղարվեստական ձեվավորում՝
Դերենիկ Հովսեփյան

 
Խորհրդատու՝
Արման Տեր-Ստեփանյան
 
Սրբագրիչ՝
Ժիրայր Խոսրովյան
 
Կայք՝ 
Առլէն Աղաջանի
 
Մարզական՝
Արման Տեր-Ստեփանյան
 
Բաժանորդագրություն՝
Անաշե Հայրապետյան