ՄԵՆՔ

 
«Յոյս» Հասարակական-մշակութային երկշաբաթաթերթը լույս է տեսնում 2007 թվականի Մայիսի 1-ից։
«Յոյս» ընդհանուր, հանրամատչելի, ոչ-գաղափարախոսական, ոչ-կուսակցական անկախ երկշաբաթաթերթ է, որն աշխատում է իր էջերում արտացոլել Իրանահայ համայնքի կարեւոր իրադարձությունները եւ հասարակությանը վարժեցնել քննադատության եւ հանդուրժողականության։
 
 
Արտոնատեր՝
Լեւոն Ահարոնյան
 
Խմբագիր՝
Անդրանիկ Սիմոնեան
243 համարից սկսած
 
Գեղարվեստական ձեվավորում՝
Դերենիկ Հովսեփյան

 
Սրբագրիչ՝
Ժիրայր Խոսրովյան
 
Կայք՝ 
Առլէն Աղաջանի
 
Մարզական՝
Արման Տեր-Ստեփանյան
 
Բաժանորդագրություն՝
Անաշե Հայրապետյան